Noves subvencions per a formació de professionals del món rural per al 2024

A partir de l’1 de febrer de 2024 es podran presentar les sol·licituds per a programes pluriregions de formació dirigits a la formació de professionals del món rural, que impulsa el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Aquesta convocatòria compta amb un pressupost inicial de 1.385.860 euros, amb un increment addicional previst de 593.940 euros durant el 2024.

 

 

 

Els ajuts tenen com a objectiu principal ampliar els coneixements i millorar les oportunitats de treball i feina. Cal establir una oferta formativa que asseguri la seva adaptació a les exigències del desenvolupament sostenible del medi rural, que inclogui des de la digitalització i innovació fins a informació i divulgació de plans i normatives per integrar al món rural.

 

Qui se’n pot beneficiar?

Podran beneficiar-se les organitzacions professionals agràries, de caràcter general i d’àmbit estatal; les organitzacions de dones rurals d’àmbit estatal; i entitats, organitzacions o persones jurídiques directament relacionades amb els sectors agrícoles, ramader, agroalimentari o forestal sense ànim de lucre.

Més informació en aquest enllaç.

 

 

Col·laboradors