Objectiu de la UE: Etiquetatge per a animals feliços

Els països de la Unió Europea han donat suport al projecte d’establir un etiquetatge que identifiqui els aliments que procedeixen d’animals que han estat tractats amb estàndards de benestar, responent així a la creixent demanda d’aquests productes. El ministre espanyol d’Agricultura, Luis Planas, ha assenyalat que Espanya dóna suport aquestes conclusions que «van en el sentit de premiar i donar possibilitat d’ingressos addicionals als ramaders que des del punt de vista del benestar animal duguin a terme millors pràctiques».

El benestar animal és una de les prioritats de l’estratègia europea de la Granja a la Taula. La UE començarà a preparar els criteris per crear un logotip europeu ia més haurà de preveure la inclusió gradual de totes les espècies de bestiar i cobrir totes les etapes de vida de l’animal, inclòs el transport i el sacrifici.

Col·laboradors