Obres a l’escorxador de Manlleu per minimitzar olors com a part de l’Estratègia Alimentària de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha impulsat les obres per minimitzar les olors i sorolls de l’escorxador de Manlleu. L’objectiu és garantir-ne la viabilitat i la sostenibilitat a llarg termini. El desenvolupament urbanístic del municipi i del marc normatiu aplicable a l’activitat han comportat que l’escorxador hagi hagut de fer algunes mesures correctores per adaptar la seva activitat al context social que l’envolta.

Dona servei a més de 750 explotacions ramaderes corresponents majoritàriament a la Catalunya Central

El director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Gòdia, ha destacat durant la visita que ha fet a l’escorxador que “l’aposta decidida del Departament per ajudar aquesta infraestructura que dóna servei a un gran nombre de ramaders i carnissers de la zona forma part de l’Estratègia alimentària de Catalunya, que té com a un dels quatre grans objectius disposar d’un sistema alimentari propi i arrelat al territori.

 

Matadero de Manlleu

 

Aquest és un escorxador de proximitat que es dedica al sacrifici de boví i oví-cabrum, amb sala d’especejament annexa, i la seva continuïtat és clau atès que actualment és l’únic escorxador d’oví i cabrum que pot donar servei de sacrifici amb un volum adequat a la comarca d’Osona i Catalunya Central, juntament amb Carnissers del Berguedà, però aquest últim és d’ús intern per als seus clients.

La resta d’escorxadors de proximitat amb característiques similars es troben a gran distància com a les Terres de l’Ebre o són escorxadors més grans com els de Sabadell, Sant Cugat, Girona i el Baix Camp on els seus clients no són petits carnissers o ramaders locals .

L’activitat de sacrifici d’animals al municipi de Manlleu a l’actual emplaçament de l’escorxador es desenvolupa des de l’any 1947 per abastir de carn la població. El 1994, la societat Escorxador Manlleuenc d’Artesans va donar continuïtat a aquesta activitat tradicional en règim de concessió, atorgada per un termini de 50 anys, en funcionament fins a l’actualitat.

Actualment, l’escorxador dóna feina a 20 persones i sacrifica animals per a més de 750 explotacions ramaderes corresponents majoritàriament a la Catalunya Central. En concret, dóna cobertura d’aquest servei a explotacions de 30 municipis de la comarca d’Osona, 3 del Lluçanès, 5 del Moianès, 1 del Bages, 2 del Berguedà, 1 del Solsonès i dos municipis més del Vallès Oriental i la Garrotxa.

L’escorxador de Manlleu preveu rebre una ajuda de 229.541,88 euros que suposarà un 42% de la inversió total auxiliable. Aquest ajut, que promou la Direcció General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, forma part de la línia d’ajuts a millorar els processos de transformació i comercialització dels productes agroalimentaris dotats amb 20 milions d’euros.

Col·laboradors