Pastorclim: Un projecte europeu que treballa per adaptar els sistemes pastorals del Pirineu al canvi climàtic

La vulnerabilitat dels ecosistemes pastorals degut al canvi climàtic suposa un nou repte productiu al qual s’enfronten les associacions de ramaders de races locals del Pirineu.

El projecte europeu PASTORCLIM treballarà durant els propers quatre anys en l’adaptació dels sistemes pastorals de muntanya al canvi climàtic, així com en la mitigació dels seus efectes sobre aquests mitjançant la millora de les races autòctones bovines i ovines de carn del Pirineu, i la salvaguarda i promoció de pràctiques i tradicions associades a la trashumància per a la conservació dels ecosistemes naturals.

 

 

Els dies 25 i 26 de març es presenta al Campus d’Osca d’Unitzar  aquest projecte, amb la participació d’entitats de França, Andorra i Espanya. En aquestes jornades, que tenen la seu a l’Escola Politècnica Superior s’han comptat també una visita a una explotació de ramaderia ecològica a Aínsa.

 

Reforç de la zona fronterera d’Espanya, França i Andorra

Liderat des del Campus oscenc de la Universitat de Saragossa per Pilar Santolaria Blasco, catedràtica de Producció Animal i investigadora del grup BIOFITER-IUCA, el projecte PASTORCLIM compta amb un finançament total de 1.8 milions d’euros, a través del programa 2002 , l’objectiu del qual és el reforç de la integració econòmica i social de la zona fronterera entre Espanya, França i Andorra.

Aquest projecte compta amb un consorci de treball en què associacions de ramaders, organismes d’investigació, centres de formació i governs locals d’ambdues vessants del Pirineu treballaran col·laborativament per conservar i millorar les races locals per al seu desenvolupament pastoral, alhora que es promou la conservació dels serveis ecosistèmics del pasturatge i es potencia el patrimoni cultural inherent a la transhumància.

Más información

Col·laboradors