PAWS, el segell compromís de benestar animal de Provacuno

La marca “COMPROMíS BENESTAR ANIMAL” PAWS , de Provacuno, té com a objecte garantir al consumidor que els productes derivats del boví, identificats amb la marca esmentada, procedeixen d’operadors que han complert els requisits establerts per PROVACUNO, relatius al benestar animal ia la traçabilitat d’aquest esquema de certificació, oferint un alt nivell de benestar animal. El Referencial de Benestar Animal en boví de carn PAWS ha estat elaborat per la Societat Espanyola de Protecció Animal (SEPROBA), experts en certificació i per un comitè científic multidisciplinari i es basa en certificació acreditada per ENAC.

Per obtenir el segell PAWS s’han de complir, a més dels requisits legals en matèria de Benestar Animal, requisits addicionals que suposen un alt nivell en aquest àmbit, com ara la verificació de l’entorn, bioseguretat, condicions d’allotjament, alimentació, aigua, sanitat, entre altres aspectes, garantint, a més, una traçabilitat adequada per assegurar el bon ús de la marca als productes que es posin a disposició del consumidor.

 

Des de PROVACUNO sempre es va tenir clar que l’èxit del Referencial, tant en termes de compliment amb els requisits com d’impacte en la confiança que transmeti al mercat, depèn en gran mesura que el procés de certificació sigui rigorós i exigent i per això era fonamental involucrar l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) de manera que només les entitats de certificació acreditades per ENAC puguin concedir l’ús del segell. D’aquesta manera s’aconsegueix assegurar la competència tècnica i el compliment de normes internacionals per part de les entitats de certificació i que el seu treball sigui supervisat de forma constant mitjançant l’exigent procés d’avaluació establert per ENAC.

El segell PAWS es basa en:

5 principis 5 llibertats

  • Lliure de gana, set i desnutrició.
  • Lliure de pors i angoixes.
  • Lliure d’incomoditats físiques o tèrmiques.
  • Lliure de dolor, lesions o malalties.
  • Lliure per expressar les pautes pròpies de comportament.

Col·laboradors