Pel seu centenari: Companyia General Càrnia posa en marxa la seva nova infraestructura productiva

Situat a Mercabarna, a 15 minuts de centre de Barcelona, ​​el nou centre disposa d’20.420 m2 d’àrea total amb 13.582 m2 de zona productiva incloent zones d’especejament, filetejat i elaborat de productes de boví, oví, porcí i aus. De l’àrea de treball, més de 8.000 m2 són àrea refrigerada, alimentada amb més de 1.600 kW de potència frigorífica, que ens permet produir tant producte fresc com congelat.

Per oferir el millor perfil ecològic d’aquesta nova infraestructura, els refrigerants utilitzats són productes sense residu i nets per al medi ambient (glicol i amoníac), la climatització de les oficines es realitza mitjançant aigua calenta i freda a més de disposar de plaques fotovoltaiques que aporten més de 100 kW d’energia. Com a mesura dins dels principis de l’economia circular, l’aigua calenta s’obté mitjançant el reaprofitament de la calor generada per la nostra pròpia maquinària.

 

 

Finalment, aquesta nova infraestructura disposa de la seva pròpia depuradora, a més d’un sistema específic de recollida selectiva de residus.
Gràcies a aquest desenvolupament es fa possible integrar línies de producció càrnia que inclouen productes frescos i congelats, filetejats, elaborats, peces i canals per servir diàriament més de 1.500 comandes provinents de tots mercats: des de la restauració de proximitat fins als mercats d’exportació internacional, passant per la major part de la distribució moderna.

 

Col·laboradors