Per què triar la certificació de benestar animal IAWS?

S’acaba de renovar la certificació de benestar animal IAWS. Es tracta del segell de certificació creat per INTERPORC per avalar les bones pràctiques dutes a terme en matèria de benestar animal, sanitat, bioseguretat, maneig dels animals i traçabilitat, a totes les baules de la cadena de valor del porcí de capa blanca d’Espanya.

Per obtenir el segell IAWS s’han de complir, a més de la normativa legal comunitària de benestar animal, altres requisits més exigents que suposen un plus addicional en matèries relatives a la salut i la sanitat animal, la bioseguretat, l’allotjament dels animals, la seguretat alimentària , la traçabilitat i el medi ambient.

Fa anys que el sector porcí espanyol treballa per ser més sostenible i perquè els animals gaudeixin d’un benestar més gran. Per aquest motiu, ramaders, cooperatives, comerciants i indústries, carnissers… en denitiva, totes les baules de la nostra cadena porcina, reunits a l’Organització Interprofessional del Porcí de capa blanca (INTERPORC), han consensuat i promogut el segell “B+ Compromís Benestar Animal ”

El Reglament tècnic de benestar animal i bioseguretat INTERPORC ANIMAL WALFARE SPAIN vela pel compliment dels cinc principis de benestar animal establerts per l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE):

  • Animals lliures de gana, set i desnutrició
  • Animals lliures de pors i angoixes
  • Animals lliures d’incomoditats físiques o tèrmiques
  • Animals lliures de dolor, lesions o malalties
  • Animals lliures per expressar les pautes pròpies de comportament.

El segell de certificació IAWS permet al consumidor reconèixer que un producte s’ha elaborat amb les màximes garanties en matèria de benestar animal i seguretat alimentària i és la forma més eficaç de transmetre-li el compromís del sector porcí de capa blanca espanyol amb la qualitat.

 

Més informació

 

 

 

 

 

 

Col·laboradors