Planas, a favor mantenir les ajudes al boví, el caprí i l’oví

 

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha afirmat que en l’elaboració del Pla Estratègic de la PAC s’ha proposat una definició d’agricultor genuí que donarà un tracte preferent als productors que més depenen dels seus ingressos agraris, com és el cas dels ramaders.

A més, Planes ha assenyalat que defensarà el manteniment de les ajudes acoblades als sectors boví, caprí i oví en el pròxim període, ja que tenen una gran rellevància per al desenvolupament d’aquest sector.

 

 

La proposta de reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC) de la Comissió Europea introdueix un canvi profund en la manera en què s’han de dissenyar els seus instruments, ja que passa de ser una política basada en la descripció dels requisits que han de complir els beneficiaris finals de les ajudes a una política orientada a la consecució de resultats concrets, vinculats a tres objectius generals:

  1. El foment d’un sector agrícola intel·ligent, resistent i diversificat que garanteixi la seguretat alimentària;
  2. La intensificació de la cura de l’entorn i l’acció pel clima, contribuint a assolir els objectius climàtics i mediambientals de la UE;
  3. L’enfortiment de el teixit soci – econòmic de les zones rurals.

Col·laboradors