Planta Pilot de Leather Cluster Barcelona per obtenir aigua osmotitzada i reutilitzable a la indústria del cuir

La depuradora d’Igualadina de Depuració i Recuperació S.L. (IDR), una de les plantes pioneres a Europa en el tractament d’aigües residuals industrials, i en aquest cas en el procés de transformació de la pell de les 28 empreses adoberes d’Igualada associades al Leather Cluster Barcelona està treballant en la implantació d’una Estació Regeneradora d’Aigua (ERA).

El projecte consisteix a tractar els efluents de la planta de depuració IDR per obtenir un flux d‟aigua osmotitzada (aigua pura) i un altre d‟aigua salada (la indústria de la pell necessita la sal), tots dos reutilitzables per a la indústria del cuir o per a altres usos.

 

 

 

 

Justificació del projecte

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) aposta per la utilització de recursos no convencionals per incrementar la garantia i la disponibilitat de l’aigua.

Un és l’aigua regenerada que s’obté a partir de l’aplicació d’un tractament addicional a l’aigua ja depurada, mitjançant instal·lacions anomenades terciàries o Estacions Regeneradores d’Aigua (ERA). Aquests terciaris, que inclouen tractaments amb osmosi invers, ultrafiltració i nanofiltració, donen a l’aigua una qualitat apta per a diferents usos.

La indústria adobera, com a agent de l’economia circular que és, ja que revalora un residu del sector de l’alimentació per produir béns de consum duradors i útils per a la societat, és molt conscient que l’aigua és un bé escàs i que la seva bona gestió és un pilar fonamental per a lús sostenible dels recursos naturals.

 

La planta pilot ja està en funcionament, ha estat dissenyada per l’empresa igualadina Waterologies, experts en tecnologia i equips intel·ligents per al tractament de l’aigua.

 

La planta té dues fases. Una primera de tractament prèvia per preparar les aigües perquè entrin en un sistema de membranes i la segona, consisteix a passar laigua per diferents tipus de membranes dúltima generació per separar laigua de la sal i altres elements presents en diverses etapes com la nanofiltració i l’osmosi.

La planta pilot automatitzada generarà durant un any 10 m3 d‟aigua osmotitzada i 2 m3 d‟aigua salada al dia. Es provaran diferents opcions de membranes, els seus rendiments i tots els sistemes auxiliars.

Les aigües obtingudes s’analitzen al centre de Recerca i innovació A3 Leather Innovation Center UdL, per comprovar la qualitat de les aigües i la seva idoneïtat per al procés d’adobament de la pell, ia continuació se sotmeten les aigües a diverses empreses que comproven el comportament d’aquestes aigües en els processos respectius.

Més informació

Col·laboradors