Projecte Opticarn: Optimitzar les condicions d’emmagatzematge de les carns

MAFRICA i MONCADA, com a membres beneficiari del grup operatiu, juntament amb Anafric com a membre no beneficiari, i IRTA, com a centre tecnològic, estan duent a terme el projecte Opticarn, que té per objectiu optimitzar les condicions d’emmagatzematge de la carn de diferents especies (boví, oví, porcí i conill) per millorar-ne la qualitat sensorial i la vida útil, mitjançant estratègies de maduració innovadores adequades a cada cas.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022

 

                                                                                                   

Col·laboradors