PROVACUNO: Publicació de la nova Extensió de Norma

La nova Extensió de Norma ha sortit publicada al BOE (Ordre APA / 1398/2018) i la seva entrada en vigor és a partir l’1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre de 2021.

Aquesta nova extensió de norma permetrà a PROVACUNO realitzar activitats de comunicació i promoció en els mercats interior i exterior, així com projectes de recerca, desenvolupament, innovació tecnològica i estudis.

Així mateix, la Interprofessional podrà desenvolupar accions orientades a millorar el coneixement del sector de boví durant tres anys, que és el període de vigència de la nova extensió de norma, davant dels dos actuals.

Els recursos generats per les aportacions econòmiques obligatòries es distribuiran entre tres eixos d’actuació:

 

Foto: Antonio Grosz

Col·laboradors