Puja el consum de carn de pollastre, porc i boví, però abaixa la d’oví

Les dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació mostren una ruptura amb la tendència a la baixa registrada en anys anteriors en pujar el consum en totes les categories de carn en un 6,4% en relació amb el 2022, malgrat la inflació registrada a el 2023.

Si segmentem per espècies, ia excepció de l’oví, totes les carns han incrementat el seu consum a la llar, amb la carn de pollastre al capdavant, pujant un 15,2% respecte al 2022; li segueix el porcí amb un +7,4% i boví, amb un increment del +1,6%. L’oví/capri registra una caiguda del 5,7%. Els derivats carnis registren una caiguda del 0,8%.

El consum de carns i derivats carnis fora de casa el 2023 suposa una caiguda del 3,4% en comparació de l’any anterior.

 

 

 

Segons l’informe, la despesa total de les llars espanyoles en alimentació i begudes per al consum domèstic durant l’any 2023 s’incrementa en 7.082,3 milions d’euros, cosa que, en termes d’evolució, implica un augment del 9,6 % del valor. Si comparem respecte a l’època prèvia a la pandèmia, el consum realitzat el 2023 dins de casa queda lluny del realitzat durant l’any 2019 (6,3 %), encara que novament és el fort creixement realitzat als preus mitjans del 24,3 % qui provoca que el mercat agroalimentari facturi un 16,5 % més que el 2019. En línies individuals, el consum per càpita es redueix el 2023 respecte al 2019 en 47,29 quilos per persona i any, encara que la despesa invertida per persona és 224,03 euros superior.

Si veiem la cistella de la compra, la demanda d’alimentació fresca varia en positiu amb un creixement del 0,3 %, cosa que fa que aquest segment cobri una mica més important l’any 2023. Manté i representa el 37,6% del volum consumit dins de casa. Els aliments no frescos són responsables del 62,4% del volum restant. En facturació, l’alimentació fresca representa una proporció superior a la que representa en volum (40,5 %), ja que aquest tipus d’alimentació té un preu superior a la resta de l’alimentació.

 

 

 

 

 

 

Més informació

 

Col·laboradors