Què és el Segell Benestar Animal IAWS del sector porcí?

L’IAWS (INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN) és el segell de certificació creat per INTERPORC, la interprofessional del porcí de capa blanca, per avalar les bones pràctiques dutes a terme en matèria de benestar animal, sanitat, bioseguretat, maneig dels animals i traçabilitat, a totes les baules de la cadena de valor del porcí de capa blanca d’Espanya.

Per obtenir el segell IAWS s’han de complir, a més de la normativa legal comunitària de benestar animal, altres requisits més exigents que suposen un plus addicional en matèries relatives a la salut i la sanitat animal, la bioseguretat, l’allotjament dels animals, la seguretat alimentària , la traçabilitat i el medi ambient. El reglament tècnic de la IAWS es pot descarregar en aquest enllaç. enllaç.

El segell de certificació IAWS permet al consumidor reconèixer que un producte s’ha elaborat amb les màximes garanties en matèria de benestar animal i seguretat alimentària i és la forma més eficaç de transmetre-li el compromís del sector porcí de capa blanca espanyol amb la qualitat.

El sector porcí espanyol fa anys que treballa per ser més sostenible i perquè els animals gaudeixin d’un benestar més gran. Per aquest motiu, ramaders, cooperatives, comerciants i indústries, carnissers… en definitiva, totes les baules de la cadena porcina, reunides a l’Organització Interprofessional del Porcí de capa blanca
(Interporc), han consensuat i promogut el segell “Compromís Benestar Certificat”.

El Reglament tècnic de benestar animal i bioseguretat INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN vetlla pel compliment dels cinc principis de benestar animal establerts per l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE):

  • Animals lliures de gana, set i desnutrició
  • Animals lliures de pors i angoixes
  • Animals lliures d’incomoditats físiques o tèrmiques
  • Animals lliures de dolor, lesions o malalties
  • Animals lliures per expressar les pautes pròpies de comportament.

 

 

Col·laboradors