Què passa amb un Brexit dur: transportistes, escorxadors i controls sanitaris (2)

Primer explicarem què és un Brexit dur. Per a la BBC significa:

  • Un Regne Unit fora del Mercat Únic i de la Unió Duanera.
  • Fora de la Cort Europea de Justícia i l’Europol
  • Tots els intercanvis comercials es regiran pels termes de l’OMC: és a dir, com explicàvem en l’article “El Brexit: escenaris per al sector carni espanyol davant el límit del 31 de gener de 2020”, els productes britànics que es venen a Europa estaran subjectes a impostos i els productes europeus que ingressin al Regne Unit, també.
  • Es podria produir un embotellament dels ports.

Durant els primers nou mesos almenys, hi haurà una alineació dinàmica del marc legal del Regne Unit. És a dir que el Regne Unit no es desviarà de la legislació de la Unió Europea durant aquest temps. D’altra banda durant els primers nou mesos, les exportacions de la Unió Europea al Regne Unit seguiran sota les mateixes condicions com fins ara.

Transport d’animals

En relació al transport d’animals, l’autorització per a mitjans de transports, certificats de competència i altres burocràcies ja no podran ser emesos a Europa si han estat emesos al Regne Unit. Per exemple, si un mitjà de transport disposa d’una autorització de transport emesa a Regne Unit i volen operar dins de l’EU27, han d’iniciar un procediment per a aconseguir una autorització en un dels estats membres de l’EU27.

Per exemple, si un mitjà de transport disposa d’una autorització de transport emesa a Regne Unit i volen operar dins de l’EU27, han d’iniciar un procediment per a aconseguir una autorització en un dels estats membres de l’EU27.

Personal dels escorxadors

Punt important per al personal dels escorxadors: El mateix s’aplica als certificats de competència en relació a la capacitació per al benestar dels animals per a treballadors en els escorxadors. Si el personal amb certificats emesos a Regne Unit volen operar en els escorxadors dins de l’EU27, hauran d’aconseguir un certificat d’un estat membre de l’EU27.

Control sanitari i fitosanitari

Controls sanitaris i fitosanitaris d’animals vius després de la sortida del Regne Unit de la UE sense acord, aquestes mercaderies només podran ser introduïdes a la UE a través d’un Lloc d’Inspecció Fronterer (PIF) autoritzat per a la categoria de mercaderies a importar.

Els operadors hauran de sol·licitar als Serveis de Sanitat Animal o Vegetal dependents de les Delegacions/Subdelegacions del Govern a les províncies la inspecció d’aquests productes, a través de les eines informàtiques TRACES (Sanitat Animal) o CEXVEG (Sanitat Vegetal). Després de la realització dels controls pertinents, els inspectors de Sanitat Animal o Vegetal emetran el corresponent document necessari perquè pugui sol·licitar-se el despatx de la mercaderia en Duanes.

Els animals vius només podran ser introduïts a la UE a través d’un Lloc d’Inspecció Fronterer (PIF) autoritzat per a la categoria de mercaderies a importar

L’exportació d’animals vius productes d’origen animal no es veurà alterada en els primers mesos després de la sortida del Regne Unit de la UE, de tal manera que aniran acompanyats pels mateixos documents sanitaris que de moment (per exemple: certificat emès pels Serveis veterinaris de les Comunitats Autònomes per al cas d’animals vius).

Col·laboradors