Rabobank assegura que el Regne Unit va ser un gran importador de carn de boví després del Brexit

Així ho confirma la revista eurocarne.com. Rabobank ha analitzat en el seu informe trimestral sobre l’evolució de el sector boví com el Regne Unit es convertirà en el cinquè o sisè país importador de carn de boví a nivell mundial després del Brexit.

L’acceptació per part dels consumidors de la carn de països de fora de la UE i les barreres no aranzelàries tindran un paper important a l’hora de determinar quins països proveeixen en última instància a l’mercat de carn de res del Regne Unit en el futur.

A l’informe, també es realitza un repàs de com està afectant el COVID-19 als principals productors i consumidors de carn de boví. Pel que fa a Europa, el servei d’aliments ha reprès les seves operacions, encara que amb restriccions, i com a resultat, la demanda de carn de boví no s’ha recuperat del tot.

Els casos de COVID-19 estan augmentant novament en alguns països, però s’estan gestionant a nivell regional, en lloc de el bloqueig complet dels països.

Més informació a Revista Cárnica.

 

Col·laboradors