Ramaders de la UE demanen a la Comissió mesures urgents per combatre els efectes del Covid-19

Copa i Cogeca, organitzacions agroramaderes europees, esperen que la Comissió Europea i els Estats membres considerin seriosament les mesures necessàries per salvaguardar aquests sectors ramaders d’alta qualitat. La Revista Alimentària ha elaborat un reportatge amb les peticions de el sector ramader a la Comissió Europea, peticions que resumim en Anafric.

Peticions del sector de la carn de boví, per la pèrdua dels canals de distribució i punts de venda:

  • Gestió d’aranzels
  • Determinació de les mesures de mercat, inclosa l’ajuda a l’emmagatzematge privat per a exemplars d’alt valor
  • Mesures excepcionals en virtut de l’reglament de l‘Organització Mundial de Comerç.

Peticions del sector de la carn d’ovella i cabra:

  • Donada la naturalesa d’aquest sector (temporada) dependent de la restauració, es demana mitjanes excepcionals per cobrir els costos de mantenir els animals a la granja.
  • Establir un lloc privat per emmagatzemar formatges, mató i llet en pols.
  • Estudiar la gestió d’aranzels.
  • Flexibilitat a la PAC a relción amb la taxa de productivitat i densitat del bestiar.

Teniu més informació en aquest enllaç de la Revista Alimentària.

Col·laboradors