Ramaders, escorxadors, distribuïdors i transportistes de carn, serveis essencials

Avui comença la restricció de l’activitat econòmica fins al dia 9 d’abril. Només podran prestar els seus serveis els treballadors de serveis essencials. Ramaderia, escorxadors, distribuïdors i transportistes, serveis essencials.

L’annex del Reial Decret 10/2020 s’especifica en el punt 2 del seu Annex que “les persones treballadores en les activitats que participen en la cadena de proveïment de l’mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final “, es consideren serveis essencials i, per tant, no resulta d’aplicació el permís retribuït recuperable.

Col·laboradors