Revisió de les polítiques de promoció de la carn al Comitè d’Organització de mercats agrícoles de la Comissió Europea

La Comissió Europea (CE) analitza la possibilitat d’excloure certs productes, com l’alcohol i la carn, de la política de promoció agroalimentària, aprofitant la revisió de les normes que té previst presentar a partir del 15 de juny. En una reunió de l’equip de promoció de la Comissió Europea del mes de febrer del 2022 es van estudiar tres opcions per a la propera revisió de la política:

1.- “Construir sobre allò que tenim”, utilitzant els programes de treball anuals per ajustar les campanyes a les prioritats marcades per Brussel·les, especialment en l’àmbit de la sostenibilitat.

2.-Limitar les accions al mercat interior als objectius fixats en l’estratègia “De la Granja a la Taula”, que pretén impulsar una producció i consum d’aliments més sostenible, i permetre alhora finançar altres accions a tercers països.

3.- Revisió dels criteris i excloure de la promoció alguns productes, com ara la carn i l’alcohol.

 

Més informació en aquest enllaç.

Informació sobre l’estratègia De la Granja a la Taula

Col·laboradors