Sabeu que el sector tèxtil està compromès amb la moda sostenible i l’economia circular?

Leather Cluster Barcelona ha organitzat conjuntament amb el Clúster de la Bioenergia de Catalunya (CBC), una jornada a l’Adoberia Bella per conèixer alternatives al voltant de l’energia i la sostenibilitat, tant per trobar solucions als contratemps actuals com als reptes de futur.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors per impulsar l’ecosistema del sector de la pell català.

Compromesos amb la moda sostenible, l’economia circular i el valor compartit, Leather Cluster Barcelona engloba 55 empreses i agents amb una facturació agregada de més de 550 milions d’euros que donen feina a uns 1.800 treballadors, des de la ramaderia i la indústria alimentària, adoberies, universitat i investigació, fins a la química, la sostenibilitat, el disseny, la manufactura en pell i la moda.

Col·laboradors