Sabies que el sistema ramader – carni forma part dels sistemes alimentaris?

El progrés econòmic comporta un major augment d’aliments. Per això des del sistema ramader – carni recolzem i apliquem les normatives exigents em material mediambiental per promoure els sistemes alimentaris sostenibles. Una alimentació adequada és essencial per a la salut, benestar i desenvolupament de les persones. Per tant, tots tenim dret a una alimentació variada, segura, que aporti els nutrients necessaris per portar una vida sana i activa, i que satisfaci les nostres preferències culturals.

Un sistema alimentari està format per tots els elements (medi ambient, població, recursos, processos, institucions i infraestructures) i activitats relacionades amb la producció, processament, distribució, preparació i consum d’aliments, així com els resultats d’aquestes activitats en la nutrició i l’estat de salut, el creixement socioeconòmic, l’equitat i la sostenibilitat ambiental.

El sistema ramader – carni forma part dels sistemes alimentaris. La sostenibilitat ens diferencia perquè treballem en fórmules que contrieixin el respecte al planeta des d’una òptica econòmica, política i social responsable. Per tant, el sistema ramader – carni és part de la solució.

La Cimera de Sistemes Alimentaris de l’ONU, del 23 de setembre, posa les bases per a la transformació dels sistemes alimentaris mundials i traçarà un camí en el qual els bons aliments siguin assequibles i accessibles i es produeixin de manera que es protegeixi el planeta.

 

Col·laboradors