Salut, origen, medi ambient, benestar animal i canvi climàtic, factors que incidiran en el mercat agroalimentari per a 2030

Quina evolució s’espera en les tendències de consum a la UE? Segons l’informe de perspectives agràries 2019-2030 de la Comissió Europea, la demanda social serà un factor clau en el modelatge dels mercats agrícoles els propers anys. La salut, l’origen dels aliments, el medi ambient, el benestar animal o el canvi climàtic configuraran l’evolució del mercat agroalimentari de la UE en la dècada vinent.

Algunes dades que ens marquen el camí són:

  • El 35% dels ciutadans de la UE estan preocupats pels additius alimentaris i els contaminants ambientals.
  • El 50% estan interessats en l’origen dels aliments, el preu, la seguretat alimentària i el sabor dels aliments.
  • Els consumidors disposen de majors mitjans per a accedir a la informació dels aliments, la qual cosa condueix al canvi de comportaments de compra.
  • S’espera que el canvi d’hàbits comporti una lleugera disminució del consum de carn a la UE i un augment de la dietes vegetarianes i veganes entre les generacions joves.
  • Les mateixes transformacions de mercat provoquen un major consum de productes llestos per al consum: snacks.
  • S’espera que el consum de carn caigui a la UE, però s’incrementi en altres mercats (Àfrica i Àsia).

L’informe planteja diversos escenaris en el que concerti al consum de carn d’aquí a deu anys vista. Per a veure aquests escenaris, pots accedir a l’informe amb la contrasenya de soci.

Col·laboradors