Sancions econòmiques de fins a 60.000 euros per entrar il·legalment a granges i escorxadors a Catalunya

Les persones físiques i jurídiques que entrin il·legalment en granges i escorxadors de Catalunya podrien enfrontar-se a sancions econòmiques fins a 60.000 euros si finalment el Parlament aprova el projecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, d’orientació agrària., segons publica Revista Cárnica.

 

Aquesta llei estableix tres tipus de sancions: lleus, greus i molt greus.

Així, les entrades sense autorització amb risc higienicosanitari, és a dir, que provoquin danys irreversibles per als animals o la seva mort, risc d’introducció de malalties de declaració obligatòria, sostracció d’animals incomplint la normativa de benestar i de transport animal, subministrament de medicaments o substàncies no autoritzats i alliberament voluntari dels animals a l’exterior, i organitzar activitats en grups d’entrades i fer-ne difusió es consideraran infraccions molt greus amb multes econòmiques que aniran des dels 30.001 als 60.000 euros.

D’altra banda, les entrades a granges i escorxadors sense autorització que comportin un risc higienicosanitari quan aquesta entrada produeixi lesions als animals, o posi en perill la salut o benestar i subministrar substàncies o aliments que suposin un risc pel seu benestar es consideraran infraccions greus, i podran tenir sancions d’entre 3.001 a 30.000 euros.

Finalment es considerarà infracció lleu les entrades sense autorització amb risc higienicosanitari, però sense posar en risc ni la salut ni el benestar dels animals. En aquest cas les podran ser entre 600 i 3.000 euros.

 

El porcí, un sector clau per a Catalunya

La producció ramadera té una importància cabdal a Catalunya i, dins aquesta la producció porcina és la més rellevant, lloc que representa un 80 % del total de la producció càrnia, un 62 % del valor de les exportacions càrnies i un 22 % del volum total de les exportacions de Catalunya, segons les darreres dades de Prodeca corresponents al 2022.

 

Col·laboradors