S’obre el procés de consulta pública per al foment d’una alimentació saludable i sostenible a centres educatius

El passat 8 d’abril es va publicar a la pàgina web del Ministeri de Consum la consulta pública prèvia del projecte de Reial decret pel qual s’estableixen normes de desplegament dels articles 40 i 41 de la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, per al foment d’una alimentació saludable i sostenible a centres educatius. Totes les persones interessades poden presentar les seves aportacions a aquest projecte fins al 12 de maig de 2022 mitjançant l’enviament d’un email a la bústia [email protected]

El projecte, que parteix de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), té com a objectiu establir criteris mínims de qualitat nutricional i de sostenibilitat que orientin la contractació, l’adquisició i l’oferta d’aliments i begudes en menjadors escolars.

Segons el document objecte de consulta pública, amb aquest Reial decret es pretén respondre a una sèrie de premisses:

  • Els nens i nenes passen a l’escola molt teimpos, així com el fet que molts escolars consumeixen almenys un àpat principal diari en aquest tipus d’establiments, generalment el dinar del migdia.
  • L’entorn escolar resulta, doncs, clau per estimular patrons alimentaris saludables a totes les classes socials, i promoure comportaments que es poden mantenir fins a l’edat adulta.
  • La Comissió Europea va adoptar l’any 2020 l’Estratègia «de la granja a la taula» per un sistema alimentari equitatiu, saludable i respectuós amb el medi ambient.
  • La demanda de menjadors escolars sostenibles i saludables es perfila com una realitat emergent.
  • El Pacte de Milà, Pacte de política alimentària urbana que aspira a implantar un sistema més equitatiu, saludable i sostenible.
  • Reconèixer la importància de la inclusió de criteris socials i mediambientals en la contractació pública,

Col·laboradors