Tornem al dinar reial, segons l’informe anual del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

L’informe anual del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) revela que durant el 2020 es va produir un increment del menjar ‘real’ i conseqüentment un augment del consum de carn. Luis Planas atribueix l’inesperat canvi de tendència al fet que el 2020 va ser un “any molt atípic” en què, a causa de les restriccions derivades de la pandèmia, va augmentar el consum a casa i el temps disponible per cuinar.

Segons l’informe, després d’un període de creixement moderat però constant, la despesa en alimentació a les llars espanyoles va pujar de manera espectacular l’any 2020. Aquesta pujada s’ha degut als canvis en el comportament dels consumidors ocasionats per la crisi de la Covid-19 (permanència més gran a la llar, transvasament de les ocasions de consum fora de casa al domicili, augment del teletreball, etc.). La xifra de despesa va assolir 79.348,3 milions d’euros, un 14,2% més que el 2019. L’anàlisi del consum en valor indica, segons el mateix ministeri, que la carn i el peix són els productes amb més pes relatiu al despesa en alimentació, amb un 20,4% i un 12,9% del valor respectivament.

 

 

 

 

 

 

Algunes conclusions interessants:

Es torna al menú complet: En romandre durant més temps a les llars a causa del confinament i la nova normalitat, es disposa de més temps per cuinar (el 48% de les llars afirma que disposa de més temps per a la cuina, guanyant 4,6 punts respecte al 2019), la qual cosa impacta sobre el tipus de menú triat. Després d’anys de simplificació del menú a casa, es torna al menú complet, on guanyen rellevància els entrants (7,0%), el plat principal, i les postres (6,0% i 8,0% respectivament).

Malbaratament. El 76,2% del total d’aliments llençats a les escombraries es correspon amb aliments sense utilitzar, desaprofitats per les llars tal com els van comprar. Fruites, verdures/hortalisses i pa fresc són els grups d’aliments que suposen més volum de malbaratament.

 

 

 

Col·laboradors