UECBV expressa la seva voluntat com a actor responsable i sostenible per preservar la competitivitat dels productors europeus

La Comissió Europea va celebrar el 9 de desembre de 2021 una conferència híbrida de parts interessades “El benestar animal de la UE avui i demà”. Hi van participar unes 50 persones de manera presencial, a distància gairebé 1.000. En els discursos principals, els Comissaris de SANTE i AGRI, Stella Kyriakides i Janusz Wojciechowski, i Joze Podgorsek, Ministre d’Agricultura d’Eslovènia, van recordar que garantir el benestar dels animals és un deure moral; com a tal, la UE ha de protegir els animals, però també ha de ser prudent per preservar la competitivitat dels productors europeus i la seguretat alimentària.

Per això, la UECBV insta la Comissió a continuar els debats justos entre les parts interessades per trobar aquest equilibri.

A continuació, cinc panells d’una hora de durada van abordar temes relacionats amb el benestar dels animals, en què van participar representants de la UECBV als panells sobre transport i sacrifici i suport a l’etiquetatge.

Laurens Hoedemaker, president de l’Associació Holandesa de la Carn – COV – i representant de la Unió Europea de Ramaders i Carnissers – UECBV -, va fer declaracions al panell sobre el sacrifici i va respondre preguntes tècniques, especialment sobre l’atordiment:

  • En particular, els productors de carn estan al servei dels dos valors socials de la bona alimentació i el benestar dels animals i s’esforcen per tractar els nostres animals de manera que s’eviti qualsevol patiment innecessari.
  • No es pot veure el mètode d’atordiment a part del maneig dels animals fins al moment de l’atordiment. L’atordiment elèctric i l’atordiment amb CO2 tenen tant avantatges com inconvenients. És important que l’operari pugui triar la millor eina per a les seves operacions.
  • Al final, el representant de la UECBV, sent veterinari, va declarar sobre la cooperació que Europa té alts estàndards legals per al Benestar Animal, la salut animal i la seguretat alimentària. No obstant això, els productors de carn europeus segueixen esforçant-se per millorar les formes tant com sigui possible i conviden les ONG de benestar animal a ajudar a complir aquestes ambicions. La revisió de la legislació s’ha de basar en noves dades científiques, en la innovació i en l’opinió dels responsables de l’aplicació de les normes de benestar animal. A falta de dades científiques, no ens hem de precipitar i ens hem de donar temps per obtenir-les.

 

[vcex_divider color=”#dddddd” width=”100%” height=”1px” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″]

 

Heinz Osterloh, president de l’Associació Alemanya de Comerciants de Bestiar – BVVF – i vicepresident de UECBV, va deixar clar el següent al panell sobre el transport:

  • La constant concentració d’escorxadors a la UE es deu al màxim nivell exigit als escorxadors quant a higiene, benestar animal i requisits mediambientals. Això significa que hi ha menys escorxadors però de més nivell.
  • Es va posar èmfasi que la formació, l’educació i les estructures de suport a l’educació són elements clau, ja que són crucials per als transports responsables en el marc legal existent. En aquest sentit, va agrair les observacions d’altres panelistes que van destacar les millores significatives, les elaboracions de polítiques comunes, així com les directrius i els èxits tècnics.
  • Per tant, el representant de UECBV va concloure que s’ha de donar prioritat a l’aplicació i el compliment continuat i coherent del marc jurídic europeu que està en vigor des del 2005, en lloc d’una nova legislació, on UECBV manté la disponibilitat sense canvis per als esforços conjunts.
  •  A més, es recolza la declaració de Tamás Eder en nom de CLITRAVI, sent també membre de la Junta Directiva de UECBV, destacant al panell els esforços d’etiquetatge per al desenvolupament conjunt orientat al consumidor però basat en la ciència.

UECBV expressa la seva voluntat com a actor responsable i sostenible com a signant del Codi de Conducta. L’oferta d’un desenvolupament constructiu per al Benestar Animal com a soci per a les accions en el sentit de l’estratègia Green Deal i Farm-to-Fork és benvinguda. A causa d’alguns missatges notables del Comissari i el maneig de la conferència, UECBV insta a tenir discussions justes entre les parts interessades per trobar l’equilibri i exercir la precaució per preservar un futur dels productors de bestiar i carn europeus.

 

Col·laboradors