Unides Podem proposa escorxadors mòbils en camions per al sacrifici de caps de bestiar de petites granges

Unides Podem ha plantejat al Congrés la possibilitat d’impulsar un sistema d’escorxadors mòbils en vehicles autònoms adaptats per al sacrifici en origen i facilitar així a les petites i mitjanes explotacions aquesta tasca. Aquesta mesura enfortiria, segons opina el grup, el model majoritari d’explotacions de caràcter familiar i de mida petita i mitjana, en retallar la despesa que suposa el transport dels animals, les pèrdues de temps i la garantia de control a tots els canals.

Unides Podem proposen dotar d’escorxadors mòbils per al sacrifici en origen, a través de vehicles autònoms adaptats i dotats amb diferents espais, incloent una sala de sacrifici, una altra d’especejament i estirilització i una cambra frigorífica.

Aquesta mesura permetria un sacrifici a l’origen amb totes les garanties sanitàries, ja que la seva proposta és que el servei disposi d’un veterinari oficial, amb sistemes de control biosanitari i per videovigilància, garantint tant les mesures sanitàries com el respecte al benestar animal.

 

Col·laboradors