Webinar gratuït el 24 d’abril sobre la certificació en benestar animal de Provacuno organitzada per Provacuno i Bureau Veritas

Aquesta certificació té com a objecte garantir a l’consumidor que els productes derivats del boví identificant-los amb la marca “Compromís Benestar Animal” PAWS, ofereixen un alt nivell de benestar animal. Així, demostren que procedeixen d’operadors que compleixen amb els requisits establerts per PROVACUNO, relatius al benestar animal i la traçabilitat d’aquest esquema de certificació, aplicable a granges, centres de sacrifici i indústries.

Bureau Veritas, com a organisme independent de control, realitza el procés de certificació de PAWS. És el pas previ per a tots aquells operadors que vulguin disposar de la marca de garantia: “Compromís Benestar Animal” de PAWS.

Recordem que ANAFRIC té un conveni de col·laboració amb Bureau Veritas. Per a més informació [email protected].

Col·laboradors