14 milions d’euros per a projectes agrícoles, ramaders, forestal i agroalimentari a Castella i Lleó

Són projectes impulsats per grups operatius supraautonòmics de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícola (AEI-Agri). Aquests ajuts s’emmarquen a la mesura 16.2 del Programa Nacional de Desenvolupament Rural (PNDR) 2014-2022.

 

Els projectes corresponen als beneficiaris de les dues darreres convocatòries (2020 i 2022). D’aquests, 16 corresponen a la convocatòria del 2020 i 13 a la convocatòria del 2022 (el 44,82%+ del total). Des del Govern de Castellal i Lleó cal que el futur de la ramaderia, de l’agricultura i els boscos “passa per la innovació, per millorar la competitivitat des de la tecnificació i la digitalització i la sostenibilitat i el respecte del medi ambient”.

 

Projectes ramaders

Entre els projectes recolzats en matèria ramadera, es destinen gairebé 600.000 euros per impulsar una plataforma per a la millora genètica i reproductiva de l’oví lleter, a través del processament i digitalització del processament de dades amb intel·ligència artificial i 600.000 més per a un estudi i avaluació de l’impacte de pràctiques sostenibles i eines digitals sobre els sistemes de producció avícola.

  • El MAPA ha concedit a més un ajut de 567.000 euros per desenvolupar un projecte de selecció i classificació de llana per a la millora de la competitivitat de petites explotacions ramaderes d’oví en què participa, entre d’altres, el Centre de selecció i millora genètica d’oví i cabrum de Castella i Lleó (Ovigen).

 

  • Hi ha també una iniciativa per “potenciar” la sostenibilitat de la ramaderia brava, incrementant el valor afegit de la carn basat en la sostenibilitat ambiental basat en la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de la seva producció en entorns rurals; i també s’estudien solucions innovadores 360 per a la sostenibilitat d’un nou sistema de producció de llet en ramaderies amb munyida automatitzada.

 

  • En matèria ramadera també, se subvenciona un projecte al sector boví de carn per a la millora de la rendibilitat de les explotacions ramaderes a través de la seva transformació digital (430.000 euros); un projecte de selecció i classificació de llana per millorar la competitivitat de petites explotacions ramaderes d’oví (566.000 euros); o la investigació d’un mesurament d’emissions de metà individual a granges per avançar cap a una descarbonització del boví de llet espanyol el 2050 (250.000 euros).

Col·laboradors