Ajuts de la Generalitat per fomentar les explotacions i assolir un desenvolupament rural sostenible

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts associats al contracte global d’explotació (CGE) per a l’any 2020. El termini màxim de la convocatòria és el 15 de maig.  Teniu més informació de la quantitat dels ajuts en aquest enllaç.

L’objectiu dels ajuts es incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l’agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.

Les línies d’ajut associades al CGE en aquesta convocatòria son les següents:

Competitivitat:

✓ Primera instal·lació de joves agricultors/es.
✓ Millora de la competitivitat de les explotacions agràries.
✓ Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries.
✓ Diversificació agrària.

 

Sostenibilitat:

✓ Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.
✓ Pràctiques agroambientals.

 

Només renovació i pròrroga voluntària de compromisos:

✓Gestió de zones humides
✓ Gestió i recuperació de prats de dall (excepte l’actuació de ressembra voluntària i l’actuació de recuperació de pastures que no podran acollir-se a pròrroga).
✓ Millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000
✓ Conservació de races autòctones

 

Només renovació de compromisos:

✓ Gestió de la fertilització
✓ Biodiversitat cultivada

 

Només pròrroga voluntària de compromisos:

✓ Apicultura per a la millora de la biodiversitat
✓ Sistemes alternatius a la lluita química (excepte l’actuació de solarització que no podrà acollir-se a pròrroga)
✓ Producció integrada
✓ Agricultura ecològica: renovació i pròrroga voluntària de compromisos i oberta exclusivament per a nous sol·licitants que no hagin demanat l’ajut en la campanya anterior, i únicament per a superfícies noves que tampoc hagin sol·licitat l’ajut en la campanya anterior.
✓ Foment de la ramaderia ecològica: renovació i pròrroga voluntària de compromisos i oberta exclusivament per a nous sol·licitants que no hagin demanat l’ajut en la campanya anterior, i únicament per a superfícies noves que tampoc hagin sol·licitat l’ajut en la campanya anterior

Col·laboradors