Alemanya promou el desenvolupament del sacrifici a través d’escorxadors mòbils per a petits ramaders i productors

En el marc del programa per promoure la innovació Alemanya vol expandir el sacrifici a través d’escorxadors mòbils per augmentar la diversitat de granges i la creació de valor a les zones rurals. El programa està destinat a ajudar a crear incentius econòmics per a granges i escorxadors artesanals regionals, tant pel que fa a la matança semimòbil com totalment mòbil.

 

 

El nombre d’escorxadors a Alemanya, especialment els més petits i locals, ha anat disminuint durant anys. A causa de la progressiva centralització de la sacrifici, s’ha tornat més difícil per a moltes empreses trobar un escorxador a la zona. Les granges més petites, en particular, de vegades poden enfrontar reptes econòmics addicionals, també en el context d’una situació de mercat ja tensa.

 

Més informació en aquest enllaç.

Col·laboradors