Anafric informa sobre la garantia del desplaçament de treballadors i autònoms

Molts de vosaltres us preguntareu què cal presentar quan necessitem justificar el nostre desplaçament al treball? L’empresa haurà d’acreditar al treballador amb un desplaçament laboral que així ho indiqui.

El decret llei 463/2020 que assenyala l’Estat d’Alarma especifica en article 7 que “el desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial” està autoritzat, com també els seus vehicles. Hem de recordar que les activitats relacionades amb el transport d’aliments estan contemplades com a SERVEIS BÀSICS.

Les activitats que SÍ que estan obligades al tancament són la restauració, el comerç minorista, l’hostaleria, espectacles, educació, etc., la resta de les empreses poden continuar desenvolupant la seva activitat corresponent, assegurant això sí, les mesures de protecció necessàries per als seus treballadors.

Malgrat tot, Anafric informa a tots els seus associats que poden donar-se situacions de control de la mobilitat de persones per part dels cossos i forces de seguretat.

Per evitar qualsevol inconvenient, us informem que:

PER ALS TREBALLADORS  A COMPTE DE L’EMPRESARI

Per poder demostrar que són treballadors d’un servei bàsic, l’empresari haurà d’omplir el corresponent CERTIFICAT amb les dades del treballador/a. Aquest document s’ha de portar a sobre. Amb això seria més que suficient, però no està de més portar UNA NÒMINA, per a més seguretat.

PER ALS TREBALLALDORS AUTÒNOMS O PER COMPTE PRÒPIA 

En aquest cas, des d’Anafric us recomanem el més bàsic que seria portar a sobre el REBUT D’AUTÒNOMS i si sou propietaris d’algun establiment o cadena de carn i derivats destinats a la venda d’aliments, us serà útil portar també algun albarà de lliurament.

Recordeu que des d’Anafric estem actualitzant la nostra web i xarxes socials amb les informacions sobre el Covid-19 que fan referència al nostre sector professional.

També haureu d’estar atents a les circulars que rebeu per correu electrònic.

Gràcies pel vostre suport i confiança.

Col·laboradors