Anafric informa sobre les excepcions en matèria de transport d’animals vius durant l’estat d’alarma pel coronavirus

El BOE ha publicat una ordre de Consell de Ministres que estableix excepcions en matèria de transport d’animals vius durant el període que duri l’alerta sanitària generada pel coronavirus COVID-19.

NORMATIVA BOE PUBLICADA EL 25 DE MARÇ SOBRE TRANSPORT D’ANIMALS VIUS

Les disposicions que estableix són les següents:

  • Es prorroga la validesa de les autoritzacions tant dels transportistes com dels mitjans de transport i contenidors, així com els certificats de formació dels conductors o cuidadors la expiració s’hagi produït a partir de l’1 de març, fins a 120 dies després de la finalització de la declaració de l’estat d’alarma o pròrrogues del mateix.
  • Aquest termini podrà ser ampliat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per un màxim de 30 dies més.
    Els quaderns d’abord o fulls de ruta tindran validesa tot i no haver estat segellats per l’autoritat competent fins a 7 dies després de la finalització de l’estat d’alarma o les seves pròrrogues, podent-se ampliar 7 dies més per la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris.
  • S‘exceptua de l’acompliment dels temps de descans relatius a la protecció dels animals durant el transport i les operacions connexes, per a tots els moviments d’animals que es realitzin durant l’estat d’alarma. En aquest sentit, la durada total de el viatge serà la màxima permesa per a cada espècie en el capítol V de l’annex I del Reglament (CE) 1/2005, de el Consell, de 22 de desembre de 2004, exceptuant el temps de descans.

Els efectes d’aquesta mesura tenen abast a tot el territori nacional, i s’han de comunicar a la Comissió Europea amb l’objectiu d’intentar ampliar la seva validesa també fora d’Espanya.

Col·laboradors