ANAFRIC: vocació de servei al sector

Fa 20 anys, a Espanya gairebé ningú, per no dir que ningú, exportava la carn que es produïa aquí. Com a màxim, petites operacions puntuals i en països veïns. Avui dia això ha canviat i són moltes les empreses que han fet de l’exportació, un puntal en la seva xifra de negoci. Un sector que factura 24.000 milions d’euros, dels quals, una quarta part provenen de l’exportació (amb 2,3 milions de tones de carn i productes carnis elaborats exportats el 2017).

Les empreses càrnies espanyoles han de defensar el seu negoci en un món globalitzat on els sectors, i el de la carn no és l’excepció, es veuen immersos en els vaivens constants dels mercats en què tant les decisions polítiques, aranzelàries o sanitàries, entre d’altres , són un constant maldecap per a les empreses.

A més, el nostre sector té el desafiament i l’obligació de satisfer les necessitats i els requeriments dels nostres consumidors i de la societat, no només proporcionant-los una carn de qualitat, nutritiva i segura, si no adquirint el compromís del respecte mediambiental i sostenible de l’activitat de producció càrnia.

L’Associació Nacional de Magatzems Frigorífics de Carn i Sales d’Especejament (ANAFRIC), va ser registrada com a tal l’any 1997 amb la principal comesa de defensar els interessos de les empreses nacionals del sector ramader i carni, de manera transversal i plural.

En la situació actual, en què l’exportació és un element clau en la viabilitat de les empreses, aquestes han d’afrontar reptes, condicions i riscos que, a elles soles els és, o molt difícil o impossible assumir, i és en aquesta dimensió on adquireix tota la seva rellevància ANAFRIC, com un ens facilitador per a les empreses associades de cara a l’exportació, per exemple, o resolent els problemes amb les administracions autonòmiques, nacionals i / o internacionals, per posar un altre, oferint als seus associats atenció professional i personalitzada .

En l’actualitat, ANAFRIC, amb més de 200 empreses associades és l’associació empresarial càrnia de referència a Espanya en els sectors del boví i l’oví-cabrum pel nombre de tones comercialitzades pels seus associats. Així, en el sector de l’oví-cabrum, les empreses membres de ANAFRIC comercialitzen el 70% de la carn ovina-caprina a Espanya, mentre que en boví arriben al 53%. En el cas del porcí, les empreses comercialitzen el 24% de la carn que es produeix al nostre país.

Les empreses associades a ANAFRIC tenen activitats molt diverses i representatives de tota la cadena de valor de la carn, que van des de la cria de bestiar, el seu engreix, sacrifici, l’especejament de la seva carn, la transformació i l’emmagatzematge, així com la seva comercialització a nivell del territori nacional o la seva exportació. La facturació global dels socis d’ANAFRIC supera els 3.600 milions d’euros anuals i donen feina de forma fixa a 4.900 persones.

Aquest elenc tan variat d’empreses i activitats és el principal repte al qual, dia a dia, presta el seu servei ANAFRIC, orientada a oferir-los una atenció tant com a col·lectiu com a nivell particular, que els faciliti el desenvolupament de la seva activitat econòmica i els permeti ser més competitives en uns mercats cada vegada més exigents i globalitzats.

Són molts i variats els serveis que els associats obtenen a ANAFRIC, tant l’assistència tècnica, la resolució de dubtes sobre els més diversos temes (higiene, etiquetatge, additius, seguretat alimentària, residus, etc.), el suport a l’exportació i la resolució dels problemes que puguin sorgir en exportar, estar al dia de les novetats normatives o de les tendències de mercat, la negociació d’acords amb empreses proveïdores, els preus de les llotges, etc., i sense oblidar tots els avantatges econòmics que els seus associats disposen al poder negociar col·lectivament amb molts proveïdors.

Les empreses necessiten solucions immediates als seus problemes, i és per això que a ANAFRIC som molt conscients, oferint el nostre personal especialitzat per resoldre les seves consultes tècniques, legals i laborals, així com la resolució dels seus assumptes amb l’administració, a més d’informació de primera mà i directa de preus i tendències de mercats. La vocació d’ANAFRIC cap als seus associats és la d’oferir un servei professional, individualitzat i personalitzat, defensant els interessos de les empreses i de la imatge del sector i la seva gran producte: la carn.

Però a ANAFRIC anem més enllà defensant els interessos dels nostres associats, ja que som membres del Comitè Directiu de la Unió Europea de Comerç de Bestiar i d’Oficis de la Carn (UECBV per les sigles en anglès), que agrupa 53 federacions nacionals o regionals de 24 dels estats membres de la UE, amb una representativitat propera a les 20.000 empreses i 230.000 llocs de treball i on s’adopten decisions i estratègies de tot tipus dirigides al sector carni europeu, i en el què ANAFRIC té un paper significatiu i decisori . Assistim a les seves reunions periòdiques a tots els nivells i en totes les temàtiques que puguin ser d’interès estratègic per als nostres associats i per a la pròpia associació.

Com no podia ser menys, estem plenament integrats en les interprofessionals del nostre sector (Provacuno, INTEROVIC i Interporc), en què ANAFRIC és un aliat i una associació alineada en la seva estratègia, sent la millor fórmula per a la defensa dels interessos conjunts del sector i com a fórmula de promoció, tant dins com fora del país (exportació). Les tendències actuals són de disminució del consum de carns per diverses qüestions: nutricionals, de salut, ètiques, etc. Hem d’arribar als consumidors amb informació veraç i sense complexos, mostrant les bondats i la necessitat de consumir els nostres productes. I en aquest punt les interprofessionals són claus.

A ANAFRIC creiem fermament que la R + D + I és un factor clau perquè el nostre sector disposi d’un valor afegit diferencial amb la resta de competidors del mercat. ANAFRIC no només dóna suport i participa en iniciatives en aquest sentit, sinó que constitueix una de les seves línies estratègiques actuals i en el futur. Pensem en el consumidor de fa 10 anys (o més), i en l’actual i ens adonarem de l’enorme transformació que han patit tant els hàbits de consum com les formes de presentació del producte. Uns consumidors que ens exigeixen alts estàndards mediambientals i de benestar animal que hem d’assumir i complir. A més, el sector cada vegada té una vocació exportadora més gran i ha d’accedir a mercats llunyans amb plenes garanties en els seus productes. La conservació i el manteniment de la qualitat organolèptica i sanitària són fonamentals. I sense la R + D + I no seria, ni serà, possible.
desitgin conèixer-nos i oferint degustacions continuades dels nostres productes estrella: les carns de boví, oví, caprí i porcí.

Ajudem als nostres associats a la promoció de les seves empreses. Per exemple, al setembre estarem presents a Meat Attraction amb un estand al costat de les nostres empreses associades, atenent als nostres socis i a totes aquelles empreses que desitgin conèixer-nos i oferint degustacions continuades dels nostres productes estrella: les carns de boví, oví, caprí i porcí.

A ANAFRIC també estem socialment compromesos. Creiem que també ens incumbeix el compromís social i per això col·laborem en la formació anual de 15 estudiants amb pocs recursos que vulguin aprendre l’ofici de l’especejament de les carns per així oferir-los una oportunitat de formació i de realització de pràctiques en les empreses associades a ANAFRIC , que els permeti incorporar-se al mercat laboral. Hem fet una primera prova a Catalunya, però l’èxit que ha assolit aquesta iniciativa ens ha animat a replicar-la en altres comunitats autònomes aviat. D’altra banda estem realitzant un programa de formació i inserció perquè estudiants aprenguin l’ofici de carnisser i realitzin pràctiques en establiments del Gremi de Carnissers de Barcelona.

En definitiva, ANAFRIC és una associació que no només vetlla pels interessos dels seus associats i del sector en general, sinó que està compromesa amb tots aquells reptes i desafiaments que el desenvolupament de la nostra activitat sectorial i la societat ens exigeixen cada dia.

Col·laboradors