Aplaçament de les Inspeccions Tècniques de Vehicles

El Ministeri d’Indústria acorda suspendre temporalment l’obligació de passar la ITV dels vehicles mentre es mantingui vigent el Decret de declaració d’estat d’alarma.

Com ha vingut informant FENADISMER, l’associació nacional d’estacions d’ITV, han estat moltes les queixes que transportistes i conductors particulars han vingut plantejant aquests dies per la falta d’informació en relació a l’obligació de passar la ITV dels seus vehicles, ja que mentre unes estacions romanien obertes, unes altres en canvi estaven tancades, com és el cas de les ITV Andalusia, Extremadura, Navarra i Astúries, a causa del seu diferent règim jurídic de gestió.

Per a evitar aquesta descoordinació i caos per als usuaris, l’associació nacional que agrupa les estacions d’ITV va acordar dirigir-se al Ministeri d’Indústria per a aclarir la situació després de l’aprovació del Decret de declaració de l’estat d’alarma. En resposta a la seva demanda, el Ministeri d’Indústria ha comunicat que se suspèn temporalment l’obligació de passar la ITV dels vehicles.

En concret el Ministeri d’Indústria ha acordat el següent: “De conformitat amb la disposició addicional 3r del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel *COVID-19, els terminis que imposi l’administració per a efectuar inspeccions queden suspesos. Per tant, durant aquest període l’obligació de passar inspeccions tècniques prescrites en la reglamentació queda suspesa, de manera excepcional.”

Col·laboradors