ASOPROVAC presenta a Madrid els seus avenços a Carbon Farming

ASOPROVAC, l’organització que representa el 70% del boví de carn a Espanya, ha presentat al Col·legi de Veterinaris de Madrid els avenços del seu projecte LIFE Carbon Farming. Aquesta iniciativa, finançada pel programa LIFE de la Unió Europea, pretén desenvolupar un mecanisme que recompensi productors de boví europeus pels seus esforços en matèria de sostenibilitat.

 

Beef Carbon

 

Aquesta estratègia, iniciada el 2015 a través del projecte Beef Carbon, continua actualment amb aquest nou programa, el més ambiciós treball d’anàlisi de la sostenibilitat a granges de boví europees, i que mostra la implicació del sector en la matèria. Per dur-ho a terme, un equip d’experts distribuïts als sis països participants està coordinant esforços per formar els tècnics que assessoraran les 700 granges de boví de carn i llet participants als seus plans de reducció de carboni.

Matilde Moro, gerent d’ASOPROVAC nacional, va explicar els antecedents d’aquesta iniciativa i com s’està treballant per desenvolupar un mètode comú harmonitzat a escala europea per controlar i verificar les reduccions de la petjada de carboni (mètode MRV, Monitoring Reporting Verification). Segons Moro, l’objectiu final és que empreses externes al sector o de la pròpia cadena de valor, que ja estan acudint al mercat de compra de crèdits de carboni, puguin invertir en la descarbonització del sector del boví, un sector crucial per al medi rural del nostre país i que proporciona ocupació directa a més de 150.000 famílies de forma directa, ia moltes més de forma indirecta.

 

Col·laboradors