Astúries inverteix en la viabilitat de les explotacions ramaderes. Partida addicional de 2,6 milions d’euros

El Consell de Govern d’Astúries ha autoritzat una despesa addicional de 2.640.000 euros per als ajuts al manteniment de les rendes de pagesos i ramaders ia la viabilitat de les explotacions. Es tracta de subvencions directes incloses a la convocatòria d’aquest any de la Política Agrícola Comuna (PAC), que en total repartirà 73,3 milions.

 

Els ajuts directes de la PAC, finançats a través del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (Feaga), tenen assignada una quantia estimativa per a cada campanya. Aquesta despesa addicional permet que es puguin seguir abonant els ajuts de pagament bàsic i pagament verd (greening), dels quals ja es van efectuar bestretes al novembre, i també el complement per a joves.

Les subvencions directes les reben agricultors i ramaders per determinats productes o per mantenir les superfícies de la seva explotació en bones condicions agràries i mediambientals.

La nova PAC entrarà en vigor el 2023 i Astúries comptarà amb recursos per valor de 600 milions fins al 2027.

 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AJUTS

 

Col·laboradors