Barcelona crea àrees prioritàries per a la ramaderia i agricultur

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha creat el PEPNat, el pla especial de gestió del medi natural i del paisatge del Parc Natural de Collserolam que té per objectiu fomentar hàbits i paisatges agraris afavoreixi la biodiversitat, en un projecte que reconeix i identifica unes àrees prioritàries per a lagricultura i la ramaderia: zones òptimes que es corresponen amb espais cultivables o fàcilment recuperables.

La proposta, destaquen des d’AMB, posa en valor i ajuda a mantenir l’extens patrimoni construït de la Serra de Collserola i augmenta la superfície gestionada del parc des de la coresponsabilitat i la cogestió amb els propietaris.

El Consorci del Parc de Collserola, l’òrgan gestor de la zona agroforestal, ha començat a impulsar projectes que es tradueixen en “dinamització, assessoraments, subvencions i facilitats als pagesos i ramaders” del parc amb una dotació de prop de 200.000 euros anuals.

Col·laboradors