Catalunya amplia les ajudes a ramaders per la sequera

El Departament d’Acció Climàtica ha compromès ajuts per a la compra de farratges per als ramaders de boví, oví, cabrum i equí, i la possibilitat de disposar de cubes d’aigua en casos excepcionals per a aquelles explotacions que no hi poden disposar. Les ajudes també s’estenen als apicultors i les granges de conill. Aquestes ajudes arribaran fins als 10 milions d’euros per compensar les despeses que es generarà als ramaders els propers quatre mesos, que seran “més durs”.

 

 

 

Aquestes ajudes directes s’han articulat de manera urgent per complementar les anunciades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i que el Govern de la Generalitat considera insuficients per cobrir totes les despeses derivades de la manca de pastures. En concret, el Departament donarà un ajut de 60 euros per cada unitat de bestiar de boví de carn extensiu i d’equí, 15 euros per oví i cabrum de carn extensius; i 75 euros per cada cap de boví de llet, i 15 pel caprí de lleter.

Aquestes ajudes, ja acordades a la reunió tècnica anterior, es complementaran al sector de l’apicultura ia les granges de conills. En concret, els productors de mel rebran 10 euros/arna i les granges un total de 5 euros per conill. El total, el Departament ha previst destinar uns 10 milions d’euros a fer front a aquestes despeses derivades de la sequera.

 

Més informació: Generalitat de Catalunya

Col·laboradors