La nova escola de pastrores a Múrcia iniciarà la formació al març

Els ramaders confien que l’Escola de Pastors ajudi a potenciar i a donar a conèixer el sector, a més de mostrar la importància que té en l’assentament de la població en les zones rurals. «És molt descoratjador observar com les pedanies es van despoblant. Està demostrat que la ramaderia extensiva, al costat d’altres treballs agrícoles, ajuda a fixar la població i ho fa amb més eficàcia que l’agricultura, tot i que cal distingir entre els cultius d’arbrat, que també ajuden a fixar la població, i els de cereal, que no ajuden tant », expliquen els ramaders.