Pel seu centenari: Companyia General Càrnia posa en marxa la seva nova infraestructura productiva

Situat a Mercabarna, a 15 minuts de centre de Barcelona, ​​el nou centre disposa d’20.420 m2 d’àrea total amb 13.582 m2 de zona productiva incloent zones d’especejament, filetejat i elaborat de productes de boví, oví, porcí i aus. De l’àrea de treball, més de 8.000 m2 són àrea refrigerada, alimentada amb més de 1.600 kW de potència frigorífica, que ens permet produir tant producte fresc com congelat.