COAG presenta una campanya per aconseguir una assignatura sobre cultura agroalimentària a col·legis i instituts

La Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (COAG) ha presentat una campanya perquè els continguts sobre el sector agroalimentari s’imparteixin d’una manera més àmplia i objectiva al temari obligatori d’educació primària i secundària. “Aspirem a assolir una assignatura específica sobre cultura agroalimentària per apropar a l’alumnat i als professors la realitat de la producció d’aliments i la seva transformació. Per això, s’han de modificar les lleis en matèria educativa tant a nivell estatal com autonòmic”, ha subratllat el secretari general de COAG, Miguel Padilla.

 

 

 

Per demanar el màxim nombre de suports possibles, COAG ha elaborat un exhaustiu informe que ja ha presentat grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats i tot el teixit associatiu relacionat amb aquesta iniciativa: més de 40 associacions de pares i mares d’alumnes , professorat, nutricionistes, organitzacions professionals de la cadena alimentària, pedagogs, ja coneixen aquesta iniciativa.

A més, ben aviat es presentarà la iniciativa als ministeris d’Educació, Agricultura, Sanitat i Drets Socials, Consum i Agenda 2030 i s’ha llançat una campanya de recollida de signatures.

 

Des de COAG esperen que aquesta anàlisi serveixi per justificar la importància i la necessitat de realitzar una campanya d’incidència política des de la societat civil, preocupada per la gairebé inexistent presència del sector agroalimentari a l’ensenyament obligatori de l’alumnat espanyol

 

Les tres temàtiques que constitueixen l’eix del document –alimentació, salut i cadena agroalimentària – no només estan fortament interrelacionades, sinó que tenen un paper molt important en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per aquesta raó, COAG ha realitzat un estudi sobre la presència que tenen aquestes temàtiques al currículum d’ensenyament obligatori. D’una banda, s’han analitzat els sabers bàsics que estableix la normativa d’educació primària, secundària i batxillerat i la seva representació als llibres de text.

“Partim d’un currículum estatal molt ambiciós quant a continguts, però poc concret, que posa el focus en la ciència, la tecnologia, la sostenibilitat i l’urbà, però que en general mostra un sector agroalimentari esbiaixat i filtrat pel medi ambient i sota una visió eminentment urbana. Per exemple, al batxillerat el terme “agricultura” apareix 5 vegades, quatre d’elles citat simplement com a exemple, i la cinquena en el context de “la contaminació, la salinització i la degradació del sòl i les aigües”, als temaris corresponents a les assignatures de Biologia, Geologia i Ciències Ambientals. Una cosa semblant passa amb el terme ramaderia, que apareix només 3 vegades”, ha subratllat Jaume Bernis, responsable d’aquesta iniciativa a la Comissió Executiva de COAG.

 

Demanen que l’educació obligatòria ofereixi a les noves generacions una formació molt més profunda i extensa, i en tots els nivells educatius, sobre la importància de l’alimentació en les facetes de salut, economia i societat

 

Des de COAG esperen que aquesta anàlisi serveixi per justificar la importància i la necessitat de realitzar una campanya d’incidència política des de la societat civil, preocupada per la gairebé inexistent presència del sector agroalimentari a l’ensenyament obligatori de l’alumnat espanyol.

Per tant, demanen que l’educació obligatòria ofereixi a les noves generacions una formació molt més profunda i extensa, i en tots els nivells educatius, sobre la importància de l’alimentació en les facetes de salut, economia i societat, arribant al punt, si es considerés necessari, de la incorporació duna assignatura que abordi aquests temes. “Apostar per l´educació dels més joves és invertir en el coneixement i la salut de les noves generacions”, ha postil·lat el responsable d´aquest projecte a la Comissió Executiva de COAG, Jaume Bernis.

 

Amplia la informació en aqust enllaç.

 

Altres informacions d’interès

Col·laboradors