Comportament de la carn de boví i porcina al primer trimestre 2020 segons el Meat Market Observatory

S’ha celebrat la 13a reunió del Meat Market Observatory en què Anafric va estar present de forma remota. Entre les principals conclusions avancem que pel que fa a el mercat de la carn de boví, la seva producció va augmentar durant el primer trimestre del 2020; pel que fa a l’ajuda a l’emmagatzematge privat, la Comissió va deixar la porta oberta a un altre possible paquet d’ajudes en els propers 2 o 3 anys. Per al sector porcí, es va deixar clar la bona situació comercial a causa de les importacions xineses, però també es va deixar sobre la taula la preocupació per la competència dels Estats Units.

Tendències en les vendes i consum:

-La tendència al consum de carn no s’està veient disminuïda dràsticament

-És possible que l’elecció de què menjar per part del consumidor es vegi afectada pels atacs a la sostenibilitat del sector, els mètodes de producció i el benestar animal.

-La designació de ‘carnis’ a aquells productes que no ho són també influeix en el consum i té un impacte descendent.

Els desafiaments del mercat de la carn estan a:

  • Situació de la Pesta Porcina Africana
  • Brexit
  • Altres esdeveniments.

Col·laboradors