Desenvolupament Rural de Navarra posa en marxa una línia d’ajut especial de 3 euros per ovella per al sector oví i cabrum

El departament de Desenvolupament Rural i Medi Ambient de Govern de Navarra ha posat en marxa una línia d’ajuts especials de 3 euros per ovella o cabra per al sector oví i cabrum, per un import total d’1,3 milions d’euros, i acollides al règim de minimis. Tal com recull avui el BON, es tracta d’una mesura de suport excepcional a al sector de l’oví i cabrum, especialment afectat per la crisi sanitària de l’COVID-19.

L’ajuda es concreta en 3 euros per femella reproductora d’oví o cabrum, en el marc del que disposa el Reglament (UE) nº 1408/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013 de les ajudes de minimis en el sector agrícola. En aquest tipus d’ajuts, l’import total de les mateixes concedides a una única empresa no pot excedir els 25.000 euros per a un determinat sector durant qualsevol període de tres exercicis fiscals observant les condicions en ell establertes.

 

L’objectiu d’aquesta mesura de suport és contribuir a l’manteniment de el sector de l’oví i cabrum, que es troba entre els més perjudicats per la crisi sanitària

L’important descens en el seu consum ha afectat tot tipus de producció i la majoria de les explotacions comercials, independentment de la seva raça i aptitud, tant lletera com càrnia, ha informat el Govern.

En conjunt, la comercialització d’oví s’ha reduït en un 85%, i la principal caiguda s’ha degut a el tancament de canal HORECA

Col·laboradors