El detector ràpid de coronavirus per a superfícies de processament d’aliments, per a finals de 2020

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) participa en un projecte europeu per dissenyar un mètode de detecció molecular ràpida de la SARS-CoV-2, causant de COVID-19, en superfícies de processament d’aliments.

En aquest projecte s’identificaran models per SARS-CoV-2 per tal de validar els procediments de neteja a la indústria alimentària i s’implementarà un sistema de diagnòstic ràpid per a la detecció de SARS-CoV-2 i altres virus en superfícies de contacte alimentari. Aquest dispositiu automatitzat es col·locarà directament a les instal·lacions de processament d’aliments, proporcionant resultats en menys d’una hora sense necessitat d’instrumentació complexa o personal especialitzat. Fins ara, els laboratoris d’anàlisi de mostra requereixen fins a set dies.

Aquesta tecnologia també serviria per detectar altres virus emergents. El desenvolupament i la validació de el dispositiu estaran en curs durant els propers mesos i els socis esperen que estigui llest per al mercat a finals d’any.

Col·laboradors