El mercat de la carn de boví i oví al Japó 2020: Estudi de l’ICEX

L’ICEX ha elaborat un estudi sobre ‘El mercat de la carn de boví i oví al Japó 2020’, on s’ofereix una completa descripció de l’oferta, la demanda, els preus i la percepció del producte espanyol.

La demanda japonesa de la carn de boví representava en volum gairebé 950.000 tones en 2019, de les que el 64% van ser importacions, i en els últims anys s’ha produït un augment de la dependència de l’exterior. Mentrestant, la carn d’oví té una presència menor, si bé amb arrelament a part del Japó i, al no existir producció nacional gairebé, la demanda es cobreix amb importacions.

Tot i la reducció de les previsions de creixement del consum en els propers anys, tots dos productes presenten oportunitats de mercat que poden ser aprofitades per les empreses espanyoles per entrar al país, com ara la creixent importància dels plats preparats, els aspectes beneficiosos per la salut d’aquestes carns i l’aparició de nous patrons de consum entre la població.

Es recomana a les empreses espanyoles interessades en aquest mercat una estratègia orientada a posicionar el seu producte al mercat gourmet, on la carn d’origen europeu té més importància.

Col·laboradors