El mercat de la carn de porc i pollastre a Sud-àfrica 2020: Estudi de l’ICEX. Bon moment per a les costelles de porc i el pollastre congelat

L’ICEX ha publicat l’estudi ‘El mercat de la carn de porc i pollastre a Sud-àfrica 2020’ Elaborat per Carlos Pérez-Valenzuela, de l’Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya a Johannesburg, ofereix en 48 pàgines un complet treball amb dades dels sectors porcí i avícola de carn de 2015-2019.

L’estudi, s’apunta, s’ha de contextualitzar en una situació econòmica en la qual, abans de l’arribada de la pandèmia mundial de la COVID-19, Sud-àfrica es trobava en recessió tècnica, a causa de la contracció de l’economia en els dos últims trimestres de l’any 2019, 1,4% i 0,8% respectivament. Pel que es dedueix que la situació econòmica es veurà agreujada, després dels mesos de quarantena al país, a causa de virus, els efectes han produït una crisi mundial sense precedents.

Sud-àfrica és el principal productor de carn de pollastre de el sud d’Àfrica i representa el 80% de la producció total de tot l’Àfrica Austral. Hi ha una classe mitjana negra creixent, que està canviant els hàbits de consum amb productes carnis de més valor i més nutritius, en lloc de productes com el blat de moro. Els principals canals de distribució són, sense cap mena de dubte, les grans cadenes de supermercats, amb gran capacitat de compra.

Les perspectives dels sectors són positives ja que, tot i que són mercats madurs i desenvolupats, es preveu un creixement des del 2020 fins al 2024 en el volum de vendes de l’1,4% al sector de la carn porcina i un 18 , 6% en el sector de la carn de el pollastre.

Finalment, les oportunitats són clares per a les empreses espanyoles de el sector: les costelles de porc és un producte molt consumit pels sud-africans, de manera que l’exportació d’aquest producte congelat seria un bon punt de partida per a l’entrada al país, a l’ igual que amb les peces de pollastre congelades o la peça de pollastre completa.

Consulteu el document sencer, previ registre, aquí

Col·laboradors