El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’establir ajudes directes per als ramaders d’oví i cabrum

La declaració de l’estat d’alarma pel COVID-19 ha originat una situació crítica en el sector de l’oví i cabrum a causa de el tancament de restaurants i establiments hostalers, ja que el consum majoritari dels seus productes es realitza en aquest canal.

El Ministeri tramita amb caràcter d’urgència un reial decret, que recull ajudes directes que van destinades als ramaders d’oví i cabrum, amb més de 30 femelles reproductores, així com a les granges de tractants i els centres de concentració

L’import màxim de l’ajut serà de 30 euros per animal, que tinguin una edat igual o menor a 4 mesos, que hagin sortit de la granja amb destinació a l’escorxador entre el 14 de març i el dia següent a la finalització de l’estat d’alarma , fins a un màxim de 70 animals per granja i de 200 en el cas de tractants i centres de concentració.

Aquests sectors s’han vist especialment afectats pel ràpid deteriorament de l’mercat de la carn d’oví i cabrum, atès que la seva producció és marcadament estacional i vinculada al seu consum en restaurants i hostaleria, canals que han hagut de tancar per les mesures de confinament decretades , el que ha generat un gran excedent.

Aquestes mesures es recolliran en un reial decret de el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que es tramitarà amb caràcter d’urgència. El Ministeri finançarà aquestes ajudes, les sol·licituds seran tramitades per les comunitats autònomes, una vegada publicat el Reial decret, mitjançant els procediments oportuns per a la presentació de sol·licituds, tramitació, resolució i pagament, al llarg de 2020.

Col·laboradors