El ministeri de transport decreta l’extensió dels períodes de conducció i la reducció dels descansos fins el 12 d’abril

El Ministeri de Transports ha decretat (veure aquí):

• Exceptuar temporalment a les operacions de transport de mercaderies afectades per aquestes circumstàncies de compliment de les normes establertes en els següents articles de l’Reglament 561/2006:

o Article 6.1: Permetre estendre la durada de el període de conducció diària sempre que es compleixin els requisits establerts per a les pauses i per als descansos diaris i setmanals.

o Article 8.6: Reduir un descans setmanal de 45 hores a un descans continuat de al menys 24 hores, sense necessitat de compensació.

o Article 8.8: Permetre que el conductor prengui el seu descans setmanal normal en el vehicle, sempre que el vehicle vagi adequadament equipat per al descans de cada un dels conductors i estigui estacionat.

Les excepcions previstes en l’apartat anterior són aplicables als conductors que realitzin operacions de transport de mercaderies en tot el territori nacional. Aquestes exempcions són aplicables des del dia 29 de març de 2020 fins al dia 12 d’abril de l’any 2020, ambdós inclosos

Col·laboradors