El Ministeri i les comunitats autònomes vigilen la temperatura dels transports de bestiar durant l’estiu

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), en coordinació amb les comunitats autònomes, ha posat en marxa un pla d’actuació per al control de les temperatures en els transports d’animals durant l’estiu de 2020. Afecta els transports de més de 8 hores amb destinació a altres països, tant de la Unió Europea com de fora d’ella. Els organitzadors de trasllats d’animals han de assegurar-se que no es sobrepassaran els màxims admesos i hauran de lliurar registres de temperatura a les autoritats competents un cop finalitzat el viatge.

La campanya de control, que ja es va posar en marxa el 2019, s’estendrà fins al 15 de setembre i les comunitats autònomes han d’enviar un informe final al Ministeri

S’ha d’assegurar que l’operador que gestiona el trasllat hagi comprovat prèviament que les condicions meteorològiques previstes possibiliten el viatge i que les temperatures es mantindran a l’interior de l’mitjà de transport entre 5 i 30 ºC, amb una tolerància de ± 5 ºC en funció de la temperatura exterior. En el cas que els registres indiquin que les temperatures van superar els 35 ºC es tramitarà l’expedient sancionador corresponent.

Més informació en aquest enllaç del MAPA o la informació que Anafric avançava al juny.

Col·laboradors