El sector porcí obre grans possibilitats per al desenvolupament de dones i joves

El Grup Operatiu REDaPORC, liderat per la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca d’Espanya (INTERPORC) va organitzar un webinari dedicat a analitzar la participació de les dones i els joves al sector porcí de capa blanca i la seva visió sobre la reducció de l’ús d’antibiòtics . Un esdeveniment en què els seus participants van destacar, entre altres qüestions, que ofereix grans oportunitats de desenvolupament professional per a ambdós grups.

 

 

Al webinari, Cristina Marí, del departament de Sostenibilitat i Coordinació del Grup Operatiu REDaPORC a INTERPORC va emmarcar el tema assenyalant que “dones i joves tenen una gran importància actual i en el futur del sector porcí. Com a exemple, actualment treballen 65.000 dones al sector porcí, fet que suposa el 42% de l’ocupació directa”.

Margarita Rico, doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i professora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Agràries de la Universitat de Valladolid, va afirmar que “la presència de dones i joves és indispensable per al sector porcí i, de fet, moltes lideren granges ramaderes”.

A més, Rico va donar una altra dada important. “Les dones ocupen el 39% de l’ocupació al sector primari en porcí, el 46% de l’ocupació a cooperatives i empreses integradores i el 47,5% de l’ocupació a empreses transformadores. És a dir, és a prop de la paritat, cosa que no passa en altres activitats del sector primari”.

En aquest sentit, Neus Serentill, ramadera a la Granja Terraplé, va apuntar que “moltes dones troben barreres que hem d’enderrocar, però afortunadament cada cop és més abundant la presència de dones a les fires i esdeveniments del sector porcí”.

Per incrementar encara més aquestes xifres, Sonia Bel, veterinària al departament de producció de la Cooperativa Ramadera de Casp, va assenyalar “la importància d’implantar plans d’igualtat a les empreses. Cal no oblidar que el talent és talent i les empreses podem col·laborar amb universitats per detectar-lo i formar-lo. Hem d’apostar per les persones i ser paritaris”.

Més informació a Interporc

 

Col·laboradors